Education Academy | De impact van zwakke executieve functies op rekenen via spel mediëren

De impact van zwakke executieve functies op rekenen via spel mediëren

Hilde Heuninck

Leerdoelen

 • De deelnemer herkent de impact van executieve functies op het leerproces.
 • De deelnemer weet op welke manier spellen ingezet kunnen worden om deze functies te versterken.
 • De deelnemer is in staat om de versterkte functies in het leerproces te implementeren.

Omschrijving

Wie met leerzwakke kinderen werkt, herkent het allicht. Het percentiel dat een kind op een leertest haalt, vertelt iets over zijn niveau maar niets over de wijze waarop dit specifieke kind te werk gaat. Want, waar Jan zodanig bevriest dat hij gewoonweg niet aan oefeningen begint, schiet Mieke er in brokkenvaart overheen. En waar Elisa geen enkel stapje kan overslaan, denkt Ibrahim er niet aan om een plan te maken. De leerstijl van ieder kind is anders. En die leerstijl wordt in sterke mate bepaalt door de kracht en de kenmerken van de interne coach die iedereen ‘aan het leven’ ontwikkelt. Ergens in onze frontaalkwab ontwikkelen zich met vallen en opstaan executieve functies. En die functies kunnen het leerproces ondersteunen of saboteren zonder dat het kind hier grip op heeft. Leermoeilijkheden verdwijnen niet door het oefenen van executieve functies maar als wij als begeleiders rekening houden met de heel specifieke cocktail in het hoofdje van het kind en her en der een beetje bijschaven, bijsturen, mediëren … dan raken we sneller en verder. Alleen is dat niet zo makkelijk. Zoals ik al zei … veel van die functies opereren onder de radar. Natuurlijk zeggen we Mieke om trager te werken en beter op te letten. Zolang we in de buurt zijn, zal ze dat dapper (en allicht met wat tegenzin) proberen. Maar eenmaal we uit het zicht zijn, neemt de oude coach het weer over.
En dan komt het spel – vaak het denkspel – op de voorgrond. Kinderen zijn – bijna altijd – intrinsiek gemotiveerd om te spelen. Veel spellen kunnen zo ‘gemanipuleerd’ worden dat ze een specifieke executieve functie trainen. Als wij er dan voor zorgen dat het kind succeservaringen opdoet en als wij er ook voor zorgen dat het kind zich hier superbewust van wordt … dan hebben we een bodem gecreëerd waarop we verder kunnen bouwen. Hoe we dat doen, legt Hilde Heuninck uit in deze studiedag.

We starten met een kort overzicht van de wetenschappelijke achtergronden van de executieve functies, telkens in relatie wat ik binnen de realiteit van een leerbegeleiding observeer. Vervolgens wordt er aan de hand van één spel aangetoond hoe we dit binnen een therapeutische setting kunnen aanpassen zodat het spel 'ten dienste' van de leerbegeleiding komt. In het tweede deel bespreken we iedere functie afzonderlijk. We bekijken telkens waar binnen de leerdomeinen van het rekenen, lezen en de spelling (op het niveau van de basisschool) dit een rol speelt en welke spellen specifiek hierbij ingezet kunnen worden. Als een functie tijdens een spel in kracht wint, is het onze taak als therapeut om deze versterking zo bewust te maken dat ze geïmplementeerd kan worden in het leerproces. Tot slot passen we deze kennis toe op casussen.

Doelgroep

 • Therapeuten
 • Kinesitherapeuten (pediatrisch)
 • Kinderfysiotherapeuten
 • Kinderoefentherapeuten
 • Ergotherapeuten

Modules

Module 1 - 1.4.2022: De impact van zwakke executieve functies op rekenen via spel mediëren


u tot u
De Casteleer

Sprekers

 • Hilde begeleidde in de voorbije jaren een kleine 1000 kinderen met leermoeilijkheden. Ze hebben haar ontzettend veel geleerd.

  Zo leerde ze bijvoorbeeld dat niet één kind uit vrije wil leermoeilijkheden ontwikkelt en zag ze geen enkel kind dat fouten maakte om haar te irriteren. Ze merkte dat de man...

De impact van zwakke executieve functies op rekenen via spel mediëren
Hilde Heuninck
€ 285.00Incl BTW€ 235.54Excl BTW

Inbegrepen

 • Certificaat
 • Hand-outs

Lesmomenten


 • u tot u
  De Casteleer

Subsidies

 • KMO Portefeuille (bespaar €85.5)

Maaltijden

 • Lunch