Education Academy | De impact van zwakke executieve functies op rekenen via spel mediëren

De impact van zwakke executieve functies op rekenen via spel mediëren

Hilde Heuninck

Leerdoelen

 • De deelnemer herkent de impact van executieve functies op het leerproces.
 • De deelnemer weet op welke manier spellen ingezet kunnen worden om deze functies te versterken.
 • De deelnemer is in staat om de versterkte functies in het leerproces te implementeren.

Omschrijving

Executieve functies zijn belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Ze bepalen in sterke mate hoe een kind evolueert.

Het percentiel dat een kind op een leertest haalt, vertelt iets over zijn niveau maar niets over de wijze waarop dit specifieke kind te werk gaat. Hoe het kind tot een resultaat komt, ‘de kwaliteit’, verschilt vaak van het kwantitatieve resultaat dat behaald wordt. Het ene kind blokkeert en kan niet aan de oefening beginnen, terwijl een ander kind te snel werkt en daardoor een minder resultaat haalt.

De leerstijl van ieder kind is anders. En die leerstijl wordt in sterke mate bepaalt door de executieve functies van een kind. Deze functies ontwikkelen zich in onze frontale kwab.

Leermoeilijkheden verdwijnen niet door het oefenen van executieve functies maar het trainen van deze functies kan een kind wel helpen om beter te ontwikkelen en beter te presteren.

We starten deze opleiding met een kort overzicht van de wetenschappelijke achtergronden van de executieve functies en we leggen de link naar de observaties in de praktijk. Vervolgens wordt er aan de hand van een spel aangetoond hoe we dit binnen een therapeutische setting kunnen aanpassen en toepassen. Hoe kunnen we taak- en procesgericht te werk gaan?

In het tweede deel bespreken we de verschillende executieve functies afzonderlijk. We bekijken telkens waar binnen de leerdomeinen van het rekenen, lezen en de spelling (op het niveau van de basisschool) dit een rol speelt en welke spellen of taken specifiek hierbij ingezet kunnen worden.

Er wordt dieper ingegaan op hoe er transfer gemaakt kan worden van de praktijksetting naar de schoolse vaardigheden en ADL.

Tot slot passen we deze kennis toe op casussen.

Doelgroep

 • Therapeuten
 • Kinesitherapeuten (pediatrisch)
 • Kinderfysiotherapeuten
 • Kinderoefentherapeuten
 • Logopedisten
 • Ergotherapeuten

Modules

Module 1 - 1.4.2022: De impact van zwakke executieve functies op rekenen via spel mediëren


u tot u
De Casteleer | Kasterlee BE

Sprekers

 • Hilde begeleidde in de voorbije jaren een kleine 1000 kinderen met leermoeilijkheden. Ze hebben haar ontzettend veel geleerd.

  Zo leerde ze bijvoorbeeld dat niet één kind uit vrije wil leermoeilijkheden ontwikkelt en zag ze geen enkel kind dat fouten maakte om haar te irriteren. Ze merkte dat de man...

De impact van zwakke executieve functies op rekenen via spel mediëren
Hilde Heuninck
€ 285.00Incl BTW€ 235.54Excl BTW

Inbegrepen

 • Certificaat
 • Hand-outs

Lesmomenten


 • u tot u
  De Casteleer | Kasterlee BE

Accreditatie

 • Accreditatie PQK aangevraagd

Subsidies

 • KMO Portefeuille (bespaar €85.5)

Maaltijden

 • Lunch