Education Academy | Rekenen in de realiteit: maateenheden, tijd en meetkunde voor rekenzwakke kinderen

Rekenen in de realiteit: maateenheden, tijd en meetkunde voor rekenzwakke kinderen

Hilde Heuninck

Omschrijving

Metend rekenen is een complex domein in de rekenwereld. Eerst en vooral steunt het sterk op het inzicht in de getal structuur, met dat grote verschil dat nu iedere maateenheid als eenheid kan fungeren. Niet eenvoudig voor kinderen die het lastig hebben met rekenen. Maar daarnaast worden er ook geacht de verhoudingen tussen de verschillende maateenheden te vatten en wakker te blijven voor de specifieke realistische contexten waarin deze elementen zich voordoen.

Meetkunde is dan weer één van de meest talig gerichte rekendomeinen met een eigen vocabularium. Rekenzwakke kinderen hebben het vaak op beide domeinen lastig, maar dispensaties zijn slechts in beperkte mate mogelijk. De verbondenheid met de realiteit maakt dat niemand op volwassen leeftijd ontsnapt aan het berekenen van omtrekken, oppervlakten, gewichten of tijdsduur.

Tijdens deze studiedag bekijken we in een eerste deel hoe we kinderen kunnen helpen op inzichtelijke wijze om te gaan met de enkelvoudige maateenheden en met het complexe gegeven van de tijd. Vervolgens bespreken we de gecombineerde oppervlakte en inhoudsmaten. Op het gebied van meetkunde zien we hoe ook rekenzwakke kinderen de complexe woordenschat rond lijnen, vlakke figuren en lichamen kunnen linken aan de realiteit en ze actief kunnen hanteren in realistische situaties. We geven uiteraard ook tips om de inzichten speels in te oefenen.

Dagindeling

 • inleiding met een plan van aanpak

 • in detail uitgewerkt voor lengtematen (nood aan een maat uitlokken, standaardmaat verkennen, afgeleide maten verkennen, meetinstrumenten en referentiematen opbouwen, aflezend meten, omzettingen, meten in de werkelijkheid)

 • Optellen uitgebreid naar de andere tiendelige maten

 • tijd (verkennen, standaardmaten, klok lezen analoog en digitaal, in de werkelijkheid)

 • meetkunde (terminologie rond lijnen, vlakke figuren, omtrek en oppervlakte, ruimtelijke figuren)

Iedere topic start met observeren en/of achtergrondinformatie. Daarna worden de veel voorkomende fouten (interactief) besproken en wordt het remediëren ingeoefend. Dit laatste kan zowel aan de hand van video’s, demonstraties en/of werken in kleine groepjes.

Leerdoelen

 • Je leert de achtergrond van rekenproblemen.
 • Je leert een rekenzwak kind observeren.
 • Je leert een rekenzwak kind remediëren.
 • Je gaat naar huis met tips en tools om direct aan de slag te gaan in jouw praktijk.

Doelgroep

 • Therapeuten
 • Kinesitherapeuten (pediatrisch)
 • Kinderfysiotherapeuten
 • Kinderoefentherapeuten
 • Logopedisten
 • Ergotherapeuten

Modules

Module 1 - 3 oktober 2025: Rekenen in de realiteit


u tot u
De Casteleer | Kasterlee BE

Sprekers

 • Hilde begeleidde in de voorbije jaren een kleine 1000 kinderen met leermoeilijkheden. Ze hebben haar ontzettend veel geleerd.

  Zo leerde ze bijvoorbeeld dat niet één kind uit vrije wil leermoeilijkheden ontwikkelt en zag ze geen enkel kind dat fouten maakte om haar te irriteren. Ze merkte dat de man...

Rekenen in de realiteit: maateenheden, tijd en meetkunde voor rekenzwakke kinderen
Hilde Heuninck
€ 340.00Incl BTW€ 280.99Excl BTW

Inbegrepen

 • Syllabus
 • Certificaat

Lesmomenten


 • u tot u
  De Casteleer | Kasterlee BE

Accreditatie

 • Accreditatie PQK aangevraagd (14 punten)

Subsidies

 • KMO Portefeuille (bespaar € 84.30)

Maaltijden

 • Lunch