Education Academy | WRITIC-groepsprogramma: Startklaar voor het schrijven!

WRITIC-groepsprogramma: Startklaar voor het schrijven!

Liesbeth de Vries | Irene ten Haaf

Leerdoelen

 • De deelnemer heeft inzicht in de ’therapeutic use of self.
 • De deelnemer heeft inzicht in het werken aan betrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten.
 • De deelnemer heeft inzicht in het werken met methodieken uit de positieve psychologie die bijdragen aan motivatie en leren van kinderen.
 • De deelnemer beschikt over voldoende vaardigheden in het gebruik van methodieken die bijdragen aan motivatie en leren van kinderen gericht op startklaar zijn voor het schrijven.

Omschrijving

‘Startklaar voor het schrijven’ is de titel van het groepsprogramma dat hoort bij het meetinstrument Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC). Het WRITIC-groepsprogramma is ontwikkeld voor oudste kleuters die op basis van de WRITIC nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3 (1e leerjaar). Het programma is gericht op het stimuleren en verbeteren van de papier- en pentaken bij deze kleuters en draagt eraan bij dat ze beter voorbereid zijn op het leren schrijven in groep 3. Dit programma vindt plaats in de klas en wordt gegeven door een kindertherapeut of een gespecialiseerde leerkracht in samenwerking met de leerkracht van de kleuterklas en de ouders.

Het WRITIC-groepsprogramma is opgebouwd op basis van de gouden cirkel van Simon Sinek. Het ‘waarom’ van het groepsprogramma is het uitgangspunt van ‘hoe’ we het doen en ‘wat’ we doen. Het ‘waarom’ van het groepsprogramma is dat kinderen ervaren:

Ik vind het leuk! Ik doe het veel!! Ik kan het steeds beter!!!

In de ‘hoe’ wordt beschreven hoe betrokkenheid, motivatie en het leren van kinderen bevordert kan worden. Het ‘wat’ beschrijft inhoud en organisatie van het groepsprogramma en de activiteiten die je samen met de kinderen kunt doen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Het groepsprogramma bestaat uit tien bijeenkomsten met een kinderergotherapeut in de klas. In een groep van vier tot zes kinderen worden oefeningen gedaan met papier en pentaken en fijne motoriek. Daarbij herhaalt de leerkracht de activiteit iedere week in de klas en oefenen ouders thuis met hun kind. Ouders worden actief betrokken middels een startbijeenkomst en een besloten oudergroep op sociale media.

De cursus bestaat uit 1 dag en daarbij besteden we veel aandacht aan het ‘waarom’, het ‘hoe’ en het ‘wat’ van het groepsprogramma. Presentaties over theorie wisselen we af met interactieve werkvormen. Centraal staat het oefenen met technieken die bijdragen aan het ‘hoe’: de betrokkenheid, motivatie en het leren van kinderen. Daarnaast krijgt u uitgebreid informatie over hoe het programma is opgebouwd. Aan het eind van de studiedag werken we met casuïstiek waarin het ‘waarom’, de ‘hoe’ en het ‘wat’ worden geïntegreerd in het werken met de kinderen in de klas. Ook is er aandacht voor de communicatie met de leerkrachten en de ouders.

Aan het eind van de studiedag bent u startklaar om het groepsprogramma te gebruiken in uw eigen beroepspraktijk!

Meer info over het meetinstrument WRITIC kan je hier vinden.

Doelgroep

 • Leerkrachten
 • Kinesitherapeuten (pediatrisch)
 • Kinderfysiotherapeuten
 • Kinderoefentherapeuten
 • Ergotherapeuten

Modules

Module 1 - 29.09.2022: WRITIC-groepsprogramma: Startklaar voor het schrijven!


u tot u
De Casteleer | Kasterlee BE

Sprekers

 • Liesbeth de Vries is kinderergotherapeut en onderzoeker in eigen praktijk: Bee, ergotherapie voor kinderen in Joure. Daarnaast is ze docent aan de opleiding ergotherapie van de Hanze Hogeschool Groningen. Ze studeerde in 2003 af aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heeft in 2009 de European M...

 • Irene ten Haaf is psycholoog en werkzaam als vakdocent bij de opleiding Ergotherapie en als psycholoog binnen de specialistische GGZ. Als psycholoog heeft ze ervaring opgedaan in binnen-en buitenland met kinderen met beperkingen, op basisscholen en met vluchtelingen. Na afronding van een studie ‘Pos...

WRITIC-groepsprogramma: Startklaar voor het schrijven!
Liesbeth de Vries
Irene ten Haaf
€ 285.00Incl BTW€ 235.54Excl BTW

Inbegrepen

 • Certificaat
 • Hand-outs

Lesmomenten


 • u tot u
  De Casteleer | Kasterlee BE

Accreditatie

 • Pro-Q-Kine (14 punten)

Subsidies

 • KMO Portefeuille (bespaar € 70.66)

Maaltijden

 • Lunch