Education Academy | 'Wat beweegt onze kinderen? Of niet? Diagnostiek en therapie: kijken naar en werken met kinderen

'Wat beweegt onze kinderen? Of niet? Diagnostiek en therapie: kijken naar en werken met kinderen

Marc Litière

Leerdoelen

 • De deelnemers kijken kritisch naar verschillende vormen van diagnostiek en behandeling bij kinderen.
 • De deelnemers krijgen inzicht in wanneer een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp nodig is.
 • Er wordt ingegaan op welke sporten goed zijn voor kinderen.
 • De deelnemers krijgen advies over verschillende soorten speelgoed en spellen.
 • De deelnemers leren meer over onhandigheid en dyspraxie.
 • De deelnemers verwerven kennis over wat belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen.

Omschrijving

Hoe kijken wij naar bewegende kinderen en hoe kijken kinderen die bewegen of niet durven bewegen?

Hoe krijgen we onze kinderen in beweging en wat is er belangrijk voor hun ontwikkeling?

Voor kleuters is het belangrijk dat ze bezig zijn met grootmotoriek, fijnmotoriek en coördinatie, maar ook grafomotoriek, schrijfmotoriek, tekenen, inkleuren en puzzelen moeten de nodige aandacht krijgen. Hoe gaan we hier mee om, wat doen we beter wel en wat beter niet? Welke cognitieve vaardigheden en welke emoties komen er hierbij aan bod bij de kinderen en bij de begeleiders ?

Dat brengt ons bij psychomotoriek.

Belangrijk bij goed kijken is ook observeren, detecteren, vergelijken en bijsturen en zo komen we uit bij diagnostiek en therapie. Maar er zijn ook kinderen die moeilijkheden hebben met de aangeboden activiteiten en dan horen we al snel "Ik kan dat niet!" of zien we ontwijkgedrag en faalangst. Hoe gaan we hiermee om en hoe komt het dat sommige kinderen niet puzzelen, tekenen of taakjes maken?

We hebben het ook over schoolrijpheid en mogelijke moeilijkheden voor schrijven, lezen, rekenen of taakhouding. We beëindigen de dag met het nadenken en kritisch kijken naar speelgoed, computers, ouders en verwachtingen.

Doelgroep

 • Kinesitherapeuten (pediatrisch)
 • Kinderfysiotherapeuten
 • Kinderoefentherapeuten

Modules

Module 1 - 8.5


u tot u
Online Opleiding

Sprekers

 • Marc Litière is licentiaat Lichamelijke Opleiding en licentiaat in de kinesitherapie en als psychomotorisch systeemtherapeut leidt hij een drukke groepspraktijk waar er gewerkt wordt met kinderen en hun systeem (ouders, school, grootouders). Hij is gespecialiseerd in psychomotorische diagnostiek en...

'Wat beweegt onze kinderen? Of niet? Diagnostiek en therapie: kijken naar en werken met kinderen
Marc Litière
€ 170.00Incl BTW€ 140.50Excl BTW

Inbegrepen

 • Hand-outs

Lesmomenten


 • u tot u
  Online Opleiding

Accreditatie

 • Pro-Q-Kine (14 punten)