Education Academy | Wendy Peerlings

Wendy Peerlings

Bio

Wendy Peerlings heeft 25 jaar ervaring als therapeute in haar praktijk Explore en is tevens docent. Ze is psychomotorisch therapeut, leerkracht basisonderwijs, onderwijsondersteuner, auteur en spreker. Ze is een veelgevraagde deskundige op het vlak van ervaringsgericht en hands-on aanpakken van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Ze behaalde haar licentiaatsdiploma Kinesitherapie, GGS psychomotorische therapie en aggregaat aan de KULeuven. Nadien behaalde ze nog een professionele bachelor lager onderwijs. Wendy behaalde tevens het Official diploma 'Cognitive Enrichment and Mediated Learning Feuerstein'aan het 'Institute Tel Avi'.

Ze is voormalig docente in de opleidingen kinesitherapie, ergotherapie, technische orthopedie en de lerarenopleiding. Ze is coördinator van de jaaropleiding 'psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren' aan Thomas More. Zowel in binnen- als buitenland is ze een veelgevraagde spreker.

Daarnaast is ze ook auteur van heel wat boeken, zoals o.a. Mijn kind is onhandig (2004, Lannoo), Hoe breng ik mijn kind (en mezelf) structuur bij? (2006, Lannoo), Stresskids (2008, Lannoo), en het recente overzichtswerk ‘Psychomotorische Ontwikkeling en Remediërend Leren (2020, LannooCampus, in druk).

Ze ontwikkelde 2Hands4Kids rekenen, 2Hands4Kids typen en Move2Write, methodes die kinderen helpen om beter te leren rekenen, typen en schrijven.