Education Academy | Nathalie Vanassche

Nathalie Vanassche

Bio

Als ergotherapeute werkt Nathalie met kinderen (en hun context) met ontwikkelingstekorten, -stoornissen, leerstoornissen, gedragsstoornissen, sociaal-emotionele stoornissen, DCD... Samen met het kind, de ouders, de leerkrachten,... gaat ze vanuit een multidisciplinaire setting op zoek hoe er zo goed mogelijk een antwoord geboden kan worden op de gestelde hulpvraag. De cliënt en zijn context staan steeds centraal! Inspraak en intrinsieke motivatie zijn belangrijke pijlers om met beiden aan de slag te gaan. Nathalie werkt als ergotherapeute in CAR Ter Kouter, is docente bij Vives en gastlector binnen postgraduaat psychomotoriek (UGent). Ze is eveneens co-auteur van 'Ik, ik wil het zelf kunnen'.

Nathalie Vanassche