Education Academy | Nathalie Vanassche

Nathalie Vanassche

Bio

Als ergotherapeute werkt Nathalie reeds 27 jaar met kinderen (en hun context) met ontwikkelingstekorten, -stoornissen, leerstoornissen, gedragsstoornissen, sociaal-emotionele stoornissen, DCD... Samen met het kind, de ouders, de leerkrachten,... gaat ze vanuit een multidisciplinaire setting op zoek hoe ze zo goed mogelijk een antwoord kan bieden op de hulpvraag die het kind/de context stelt. Daarnaast is Nathalie ook docente in de opleiding bachelor in de ergotherapie in Vives en praktijklector binnen het postgraduaat psychomotoriek in UGent. Samen met Selket Willems bracht ze een pakket uit om heel concreet met het kind en zijn context rond zelfredzaamheid te werken. Meer info op: https://www.sig-net.be/publicatie/157/Ik-ik-wil-het-zelf-kunnen-basispakket) .

Nathalie Vanassche