Education Academy | Dorine Cleve

Dorine Cleve

Bio

Dorine Cleve, de oprichtster van Handige Handen, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen van kinderen met een motorische beperking. Ze volgde de Voortgezette Opleiding voor Buitengewoon Onderwijs en de cursus psychomotoriek en remediërend leren.

In 2017 werd Schrijfritmiek dan ook opgericht en sinds dan geeft ze praktijkgerichte vormingen rond motorische ontwikkeling.

Met haar achtergrond in kritische ontwikkelingsbegeleiding (lateralisatie), psychomotoriek en reflexintegratie wil ze met Handige Handen leerkrachten, zorgleerkrachten, ouders, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten en meer een handje helpen in het aanleren van de fijne motoriek aan peuters en kleuters.

Ze is de auteur van de voorbereidende schrijfmethode Krullenbol. Dit is een project dat steunt op jarenlange ervaring en opleiding. Gemaakt met en tussen de kinderen.

De visie van schrijfritmiek is volledig uitgewerkt in de methode Krullenbol. Vanuit die passie is ‘schrijfritmiek & Meer’ opgericht.